207 هزار بهره بردار کشاورزی در استان اصفهان وجود دارد

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر 207 هزار بهره بردار کشاورزی در سطح استان اصفهان وجود دارد.

آخرین اخبار