در شهد مقدس؛

درخشش فرهنگی جرقویه ای در مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور

حسین صادقی که عنوان برتر مسابقات قرآن در رشته تدریس احکام در مرحله استانی را داشت، امروز در مسابقات کشوری حائز مقام پنجم شد.

آخرین اخبار