بانوی محجبه عرصه صنعت و کشاورزی مطرح کرد؛

هیچ گاه چادر مانع فعالیتم نشد/ حجاب موجب حفظ آرامش و سلامت فردی و اجتماعی است

زن با حفظ حجاب حق بیمه ای می پردازد که با آن حفظ آرامش و سلامت خود را در جامعه تضمین می کند، همچنین حجاب موجب حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث تزلزل آن می شود.

آخرین اخبار