رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اصفهان:

معرفی استکبارجهانی به مردم و کادرسازی برای انقلاب رسالت روحانیت است

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، با بیان اینکه در شرایط فعلی روحانیت وظیفه دارد از نظر فکری، قرآنی، روایی و اعتقادی با مردم صحبت کند، گفت: رسالت طلاب و روحانیت در قبال انقلاب این است که ظالم و ستمگر را به مردم معرفی کنند که مصداق آن هم استکبار جهانی است.

آخرین اخبار