مدیر پروژه واحه گفت:

برخی دولت مردان از پتانسیل جوانان استفاده نمی کنند/ اولویت من در اشتغال، جوانان بومی منطقه می باشد

مدیر پروژه واحه گفت: برخی دولت مردان از پتانسیل جوانان استفاده نمی کنند و اگر فقط سیستم دولتی اقدام کند هرگز هیچ پروژه ای راه اندازی نمی شود.

آخرین اخبار