دبیر جامعه اسلامی کارگران اصفهان:

اختلاف حقوق بین مدیر و کارگر ‌در جامعه ‌ایران زیاد‌ است/عدالت در پرداخت حقوق کارگران ایجاد شود

دبیر جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه اختلاف طبقاتی بین کارگر و کارفرما در جامعه دیده می‌شود، گفت: عدالت در پرداخت حقوق کارگران رعایت شود.

آخرین اخبار