مدیر مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان

بخش خصوصی راه حل آزمایشات سطح 2 هرند است/ در این رابطه نمی توان سلیقه ای عمل کرد

مدیر مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان گفت: خرید دستگاه آزمایشات سطح 2 مستلزم انجام آزمایشات نیست بلکه این اقدام می بایست با مجوز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به انجام رسد.

آخرین اخبار