نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اختصاص 30 میلیارد تومان جهت تسهیلات اشتغال زایی به شرق اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تفاهم با مدیر عامل صندوق مهر امام رضای کشور مبلغ 30 میلیارد تومان جهت اشتغال زایی به شرق اصفهان داده شد.

آخرین اخبار