گزارش؛

رؤیای شیرین افتتاح بیمارستان پس از 7 سال تعبیر نشد

در حالی که عطش نبود یک بیمارستان تخصصی در شرق اصفهان حس می‌شود و سرمایه‌گذار نیز وجود دارد این قضیه مورد توجه مسوولان استانی قرار نگرفته است.

آخرین اخبار