مجری طرح شرکت ایده پردازان عصر پاسارگارد

افتخار ما کاهش تلفات جاده ای می باشد

مدیر عامل شرکت ایده پردازان عصر پاسارگاد گفت: اهداف ما در بر قراری20 ایستگاه امنیت و سلامت در سطح استان کاهش تلفات جاده ای در راستای امنیت مسافران می باشد و امسال طی برگزاری این طرح موفق بوده ایم.

آخرین اخبار