مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان:

سازگاری با کم‌آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با توجه به کاهش منابع آبی، سازگاری با کم‌آبی تنها راه دسترسی پایدار به آب شرب می‌باشد؛ پس می‌طلبد مردم مصرف بهینه آب را در دستور کار قرار دهند.

کولرهای آبی مصرف آب را تا 50 درصد افزایش می دهد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه کولرهای آبی دو برابر سرانه هر نفر آب مصرف می کند، افزود: بهره مندی یک خانواده چهار نفری از کولر آبی مصرف آب آنها را تا 50 درصد در ماه افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هشدار داد

برخی دستگاه‌های اجرایی پر مصرف‌ترین مشترکین آب اصفهان هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی پر مصرف‌ترین مشترکین آب اصفهان هستند که کاهش 30 درصدی در صرفه‌جویی آب در این نهادها ضروری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

اصفهان نمی تواند مصرف را مدیریت کند/ مصارف و منابع در حوضه آبریز زاینده‌رود بحرانی شده

سرانه مصرف خانگی آب در اصفهان ۱۶۲ لیتر است و این عدد نشان می‌دهد که اصفهان به هیچ عنوان توان مدیریت مصرف را ندارد و این درحالی است که مصارف و منابع در حوضه آبریز زاینده‌رود بحرانی شده و باید به آن به صورت ویژه نگاه کرد.

آخرین اخبار