مدیر عامل سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان:

محفل بزرگ قرآنی در میدان امام علی(ع) برگزار می شود

مدیر عامل سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان گفت: محفل بزرگ قرآنی با حضور قاریان قرآنی در میدان امام علی(ع) برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار