مدیر عامل بیمه سلامت:

چتر حمایتی بیمه سلامت بر سر ۶۴ هزار بیمار خاص/ تحقق دولت الکترونیک؛ شاه بیت ارتقای سلامت کشور است

مدیر عامل بیمه سلامت با اشاره خدمات این سازمان از پوشش بیمه ای 64 هزار بیمار خاص در کشور خبر داد.

آخرین اخبار