پس از گذر 8 ماه از همایش تراش سنگ های قیمتی در ورزنه:

تسهیل در پرداخت وام اشتغال زایی، درخشش سنگ های قیمتی را به ورزنه می دهد

مدیرعامل بانک كارآفريني اميد استان اصفهان از روند اجرايي طرح اشتغالزايي تراش سنگهاي گرانبها در بخش بن رود خبر داد.

آخرین اخبار