مدیرعامل باشگاه سپاهان:

قهرمانی دور از دسترس سپاهان نیست

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: قهرمانی لیگ برای تیم سپاهان دور از دسترس نیست، چراکه هشت هفته دیگر تا پایان مسابقات فرصت باقی مانده است.

با حضور وزیر تعاون/

مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی روستائیان تعیین شد

با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛ محمدرضا رستمی به عنوان مدیر عامل جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شد.

آخرین اخبار