مدیر صنایع جهاد کشاورزی اصفهان:

واحدهای کشت برنج اصفهان تعطیل شد/ اجرای برنامه‌های توسعه فراوری محصولات کشاورزی

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر سیاست ما عدم توسعه کشت برنج است، گفت: اکنون بخشی از واحدهای اولیه کشت برنج تعطیل هستند و دلیل آن کمبود آب است.

آخرین اخبار