همراه با شرکت تولیدی در شرق اصفهان:

روحیه جهادی چرخه ی تولید را در شرایط تحریم حرکت داد/ شرکت سیمرغ تنها واحد تولید کننده تخم مرغ امگا 3 در اصفهان

شرکت سیمرغ تنها واحد تولید کننده تخم مرغ امگا 3 اصفهان است که غذایی غنی شده و سالم را با تعداد 480 هزار قطعه مرغ تخم گذار در واحد یک و 900 هزار در واحد دو و به خانواده ها عرضه می کند.

آخرین اخبار