دو نفر که تحصیلاتی در حد دیپلم داشتند؛

شناسایی دو پزشک قلابی در اصفهان

دو پزشک عمومی و متخصص جعلی در یکی از بیمارستان های دولتی اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

آخرین اخبار