مدیر درمان مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان:

سلول‌های کوچکی که به جنگ بیماری خودایمن می‌روند/ موفقیت دانشمندان ایرانی در مسیر درمان سرطان خون

مدیر درمان مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان روش سلول درمانی در درمان بیماری‌های خود ایمنی را تشریح کرد.

آخرین اخبار