مدیر خانه انقلاب اسلامی و ولایت استان اصفهان مطرح کرد

ترویج زندگی عفیفانه بین دختران اصفهانی با اجرای طرح دختران آفتاب

مدیر خانه انقلاب اسلامی و ولایت استان اصفهان در ارتباط با اجرای طرح ویژه دختران آفتاب گفت: این طرح از ابتدای امسال در اصفهان شروع شده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار