استاندار اصفهان:

برداشت‌های غیر مجاز در حوضه آبریز زاینده‌رود باید کنترل شود

استاندار اصفهان گفت: مشکلات و پیشرفت‌های صورت گرفته در‌باره حوضه آبریز زاینده‌رود باید به صورت شفاف برای مردم بیان شده و برداشت‌های غیرمجاز در حوضه آبریز زاینده‌رود باید کنترل شود.

آخرین اخبار