سیدین نیا خبر داد:

برگزاری سیزدهمین نشست داستانی خط انار با حضور داوود امیریان

مدیر حوزه هنری اصفهان گفت: سیزدهمین جلسه نشست داستانی “خط انار” با حضور داوود امیریان در خانه هنرمندان اصفهان برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار