مدیر جهاد کشاورزی کوهپایه:

لایروبی و مرمت 45 قنات بخش کوهپایه آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی بخش کوهپایه از مرمت 350 قنات در سطح بخش با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان خبر داد.

آخرین اخبار