مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

تخریب 150 هزار مترمربع تغییر کاربری‌ غیرمجاز اراضی کشاورزی در شرق اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: در منطقه شرق اصفهان 150 هزار مترمربع تغییر کاربری اتفاق افتاده بود که طی برخورد با آن‌ها و بر اساس حکم دادگاه تخریب آن انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان مطرح کرد:

لزوم استفاده بهینه از آب موجود قنوات و چشمه های منطقه جرقویه علیا/ تغییر الگوی کشت با جدیت دنبال شود

صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به جریان آب در قنوات و چشمه های جرقویه علیا، از کشاورزان خواست تا از این نعمت خدادادی به نحو احسن استفاده و از کشت به صورت سنتی پرهیز کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

برخورد قانونی با ساخت بدون مجوز در اراضی کشاورزی/ نحوه پرداخت وجه گندم امسال، نتوانست مشکلی از کشاورز حل کند

مهرداد مرادمند گفت: قانون با هر گونه ساخت بدون مجوز در زمین کشاورزی برخورد جدی خواهد کرد و قطعا قبل از اقدام به تخریب، تذکرات لازم به صاحبان اماکن مربوطه داده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

همت بلند کشاورزان کفرانی در مقابله با آفت سن در مزارع/ سعی ما بر اتمام پروژه کانال های کشاورزی است

مهرداد مرادمند گفت: نکته مهم در بحث رهاسازی آب، فقط کشت نیست بلکه به ثمر رساندن محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم در این خصوص عنوان می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

آب تا چند روز آینده در مزارع شرق اصفهان جاری می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: عدم بارش سبب شد تا زمان جاری شدن آب به مزارع شرق اصفهان چند روز جلو بیفتد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است.

آخرین اخبار