استاندار اصفهان مطرح کرد؛

وقت گروکشی سازمانی نیست/ مهلت یک روزه به مدیر تامین اجتماعی استان برای بیمه کردن صنعتگران

استاندار اصفهان گفت: بانک ها و سیستم های تأمین اجتماعی حق ندارند در این شرایط به مردم فشار بیاورند بلکه باید راه را برای فعالیت اقتصادی آنها باز کرد.

آخرین اخبار