مدیر بهداشت محیط اصفهان خبر داد

نظارت 45 گروه بازرسی بر نذورات استان اصفهان/ ذبح دام جلوی دسته‌ها ممنوعیت دارد

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 45 تیم دو نفره بازرسی در حال حاضر از هیأت‌ها، مساجد و مراسم‌ها بازدید می‌کنند و گزارش کاری خود را ارائه می‌دهند و اگر موردی مغایر با موازین بهداشتی وجود داشته باشد، آموزش‌ها و تذکرات لازم داده و به مرکز بهداشت معرفی می‌شود.

آخرین اخبار