در جلسه شورای بهداشت بخش بن رود مطرح شد:

بررسی مشکلات شرق اصفهان با حضور مسئولین

مسئولین بخش بن رود و استانی پیگیر مشکلات مردم شرق اصفهان هستند.

آخرین اخبار