فرمانده انتظامي اصفهان در جلسه علنی شورای شهر:

‌امروزه در دنياي پليسي فرد مطرح نيست بلكه سيستم ها كنترل كننده هستند/ شوراي شهر اصفهان در كل كشور زبانزد است

فرمانده انتظامي اصفهان گفت: اقدامات مديريت شهري اصفهان در خور توجه بوده و در كل كشور زبانزد خاص و عام است و اعضاي آن پليس افتخاري شهرهستند.

آخرین اخبار