در جلسه ای با حضور مدیر برق نواحی شهرستان اصفهان؛

کمک 60 میلیون تومانی به میدان امام رضا(ع) شهر ورزنه

مهندس سلطانی مدیر برق نواحی شرق اصفهان در این جلسه 60میلیون تومان جهت روشنایی میدان امام رضا(ع) و برای روستاهای در بحث روشنایی معابر و تعویض پایه های برق فرسوده قول مساعد داد.

آخرین اخبار