مدیر بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان:

دستورالعمل مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در اصفهان تدوین شد

مدیر بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان گفت: در نخستین جلسه کمیته قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دستورالعمل مقابله با بیماری تب کریمه کنگو تدوین شد.

آخرین اخبار