مدیر امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد خبر داد:

ایجاد نخستین منطقه ویژه اقتصادی برای تولید داروی بیماران صعب العلاج

مدیر امور مناطق ویژه شورای عالی مناطق آزاد از تصویب نخستین منطقه ویژه اقتصادی برای تولید داروی بیماران صعب‌العلاج به ویژه بیماران سرطانی در اطراف تهران خبر داد.

آخرین اخبار