آیا دریافت‌های غیرقانونی مدیران بانک‌ها به خزانه واریز شد؟

حقوق‌ها و وام‌های کلانی که مدیران ارشد بیمه مرکزی دریافت کردند، طی هفته‌های اخیر حواشی بسیاری ایجاد کرد و با وجود استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی، ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران برخی دستگاه‌ها همچنان زنده است.

آخرین اخبار