مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان:

ضریب نفوذ اینترنت در استان اصفهان ۲۵ درصد است

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: استان اصفهان نزدیک به ۲۵ درصد ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت را دارد که در مقایسه با سایر کشورها عدد مناسبی نیست.

آخرین اخبار