به مناسبت هوای پاک

به بهانه آلوده نبودن هوا نباید به این مساله بی توجه بود

در آستانه فرا رسيدن 29 دي ماه روز هواي پاک بايد الگوي زندگي مردم تغيير كند و شعار هفته ي هواي پاک( انرژي پاک و مسئوليت اجتماعي و آسمان آبي ) را در بين جامعه فرهنگ سازي كنيم.

آخرین اخبار