مدیرعامل فولاد مبارکه:

مدل جامع ارزیابی فولاد کشور تدوین شد/ شناسنامه‌دار کردن کلیه تولیدات فولادی

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تدوین دستورالعمل مدل جامع ارزیابی فولاد کشور گفت: اگر این طرح به درستی و به طور کامل اجرا شود، از واردات فولاد بی‌کیفیت به کشور جلوگیری می‌شود.

آخرین اخبار