معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی

تعرفه‌ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید به نفع مردم باشد

معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: همکاران ما در وزارت ارتباطات ماه ها قبل این موضوع را اعلام کردند که ترافیک اینترنت داخلی از خارجی جدا شده شده است اما مردم تاکنون اثرات این جداسازی را در زندگی دیجیتال خود حس نکرده اند.

آخرین اخبار