مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خبرداد:

تاسیس موسسه فرهنگی هنری مدلباس منطبق بر ارزش های اسلامی در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از همکاری و آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری مدلباس منطبق بر ارزش های اسلامی در این استان خبرداد.

آخرین اخبار