جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر؛

«جمهوری اسلامی»؛ مدل پیشنهادی روح‌الله خمینی

حضرت امام در اکثر مصاحبه‌های خود پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که در فرانسه انجام می‌شد، بر جمهوریت و اسلامیت نظام تأکید می‌نمودند و همواره حکومت اسلامی را با مشارکت مردم توأمان می‌دانستند.

آخرین اخبار