باخت پشت باخت و ناکامی پشت ناکامی؛

سپاهان همچنان هوادارانش را نا امید می‌کند

فصل فوتبال ایران روز جمعه همین هفته برای سپاهان به پایان خواهد رسید و بسیاری از هواداران این تیم منتظرند تا سپاهان در سال آینده تبدیل به همان مدعی همیشگی شود اما مهم این است که نقشه راه درستی در اختیار مدیریت سپاهان قرار گیرد و اگر قرار به تکرار اشتباهات این فصل باشد نمی توان امید انچنانی به این سپاهان داشت.

آخرین اخبار