رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان:

بوژ‌مهرانی به عنوان مسئول اجرایی شهرداری انتخاب شد

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امروز پایان خدمت آقای سقائیان‌نژاد با اکثریت آرای اعضای شورای شهر برای شهرداری اصفهان اعلام شد و آقای بوژ‌مهرانی به عنوان مسئول اجرایی شهرداری انتخاب شد تا یک فرایندی برای انتخاب شهردار بعدی تدوین شود.

آخرین اخبار