اصفهان چگونه آرمانشهر می‌شود؟

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر بتوانیم اصفهان را از نشانه بودن خارج و به نماد تبدیل کنیم، آن‌گاه آرمان شهر خود را ساخته و به اصفهان اسطوره‌ای که مدنظرمان است نزدیک می‌شویم.

آخرین اخبار