به میزبانی شهر نیک آباد کلیک می خورد:

دومین دوره کلاس داوری درجه 3 فوتبال شهرستان اصفهان

دومین دوره کلاس داوری درجه 3 فوتبال به میزبانی شهر نیک آباد از روز شنبه با حضور 30 داوطلب شرکت کننده از بخش ها و تابعه شهرستان اصفهان کلید می خورد.

آخرین اخبار