نشست شهرستانی سبک زندگی ایرانی اسلامی

نشست بصیرتی سبک زندگی خانواده ی ایرانی با حضور حجت الاسلام داستانی و با محوریت زندگی بر مبنای اسلام برگزارشد.

آخرین اخبار