در مدرسه فاطمیه حسن آباد برگزار شد:

همایش قرآنی مدرسه فاطمیه شهر حسن آباد/ تصویر

همایش قرانی با همکاری کانون شهید رجایی شهر حسن آباد در سالن اجتماعات مدرسه ابتدایی فاطمیه حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار