رییس حوزه علمیه هرند:

رفتار طلبه های جوان مشوق ما در حوزه است/ فضای مجازی را به فرصت موثر تبدیل کنیم

مدیر حوزه علمیه امام هادی هرند گفت: رفتار طلبه های جوان و عمل به دانسته های دینی بهترین انگیزه مسئولین در اداره ی مدارس است.

آخرین اخبار