​معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

رتبه سوم کشور در آموزش متوسطه به آموزش و پرورش اصفهان اختصاص یافت

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: رتبه سوم کشور در حوزه آموزش متوسطه به آموزش و پرورش استان اصفهان اختصاص یافت.

آخرین اخبار