وزیر آموزش و پرورش در اصفهان:

مسیر آموزش و پرورش منحرف شده است/ از مهرماه هیچ رقابت فردی بین دانش آموزان ابتدایی نخواهیم داشت

وزیر آموزش و پرورش گفت: مسیر تربیت در آموزش و پرورش به شدت منحرف شده است؛ در سال های گذشته تمام تلاش ما تنها به آموزش دانش آموزان معطوف بوده درحالی که نیازها در بیرون از مدرسه چیز دیگری است.

آخرین اخبار