در مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال آینده سازان هرند مطرح شد؛

پتانسیل ورزشی جوانان هرندی با حمایت مسئولان در استان مطرح شود

شهردار شهر هرند در مراسم اختتامیه مدرسه فوتبال آینده سازان هرند گفت: پتانسیل جوانی و استعداد های ناب فوتبال در شهر هرند با حمایت مسئولان به زودی در استان نمایان خواهد شد.

آخرین اخبار