همراه با ورزش شرق اصفهان:

نوژن جوان خوراسگان، قهرمان مدارس فوتبال شهرستان اصفهان/ تصاویر

دومین فستیوال مدارس فوتبال شهرستان اصفهان در ورزشگاه تختی با قهرمانی مدرسه فوتبال نوژن جوان خوراسگان به کار خود پایان داد.

آخرین اخبار