مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان:

وضعیت مدرسه قدیمی شهید صفار هرندی متاثر کننده است/ تقویت وام اشتغال در بخش جلگه

در دیدار مدیر کل جدید کمیته امداد استان اصفهان، از شهر هرند و تشکیل جلسه در محل کمیته امداد بخش جلگه مسایل و مشکلات محرومین بخش بررسی شد.

آخرین اخبار